Αργύρης Φελλούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γενικές Έδρες, Κτίριο Ε, Γραφείο 327, Τηλ: 210772-1759

email:afellou@math.ntu

 

Αποτελέσματα μαθηματικά ΙΙ-Πολιτικών Μηχανικών, Ιούνιος 2013

Αποτελέσματα πτυχιακής στη Γραμμική Άλγεβρα, Ιούνιος 2013

Αποτελέσματα Γραμμικής Άλγεβρας ΣΗΜΜΥ,1ο Εξάμηνο 2012-13

Αποτελέσματα Γραμμικής Άλγεβρας 1ου Εξαμήνου 2012-13

Αποτελέσματα Γραμμικής Αλγεβρας Πολιτικών Μηχανικών 1 ου εξαμήνου


Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.


Γραμμική Άλγεβρα Α' Εξαμήνου 2011-12

Σημειώσεις: Διανυσματικού Λογισμού

Σημειώσεις: Ευθεία - Επίπεδο

Φυλλάδιο ασκήσεων 1:   Διανυσματικά γινόμενα

Φυλλάδιο ασκήσεων 2: Ευθεία - Επίπεδο                       

Ύλη Γραμμικής Άλγεβρας 1ου εξαμήνου

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Γραμμική Άλγεβρα Α΄ Εξαμήνου 2011-12

Σημειώσεις: Πίνακες

Σημειώσεις: Ορίζουσες

Σημειώσεις: Διανυσματικός Λογισμός

Σημειώσεις; Καμπύλες στο επίπεδο

Φυλλάδιο 1: Διανυσματικά γινόμενα        

Φυλλάδιο 2: Πίνακες - Ορίζουσες           

Φυλλάδιο 3: Ευθεία - Επίπεδο                 

Φυλλάδιο 4: Βαθμός πίνακα - γραμμικά συστήματα 

Φυλλάδιο 5: Διανυσματικοί χώροι.        

Φυλλάδιο 6: Ασκήσεις με λύσεις

Ύλη Γραμμικής Άλγεβρας Α΄ Εξαμήνου

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Β΄ Εξάμηνο 2011 - 12

Φυλλάδιο 1. Εισαγωγή, όρια , συνέχεια                                          

Φυλλάδιο 2. Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών    

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Γραμμική Άλγεβρα Α΄Εξαμήνου 2011-12

Φυλλάδιο ασκήσεων 1: Διανυσματικά γινόμενα  

Φυλλάδιο ασκήσεων 2: Ευθεία - Επίπεδο

Σημειώσεις Στερεομετρίας

Φυλλάδιο 3 : Διανυσματικοί  Χώροι.                 

Ύλη Γραμμικής Άλγεβρας Α΄ Εξαμήνου 2010-11 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Φυλλάδιο 1: Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις  

Φυλλάδιο 2: Μέθοδοι ολοκλήρωσης

Φυλλάδιο 2α: Δύο παραδείγματα ολοκλήρωσης άρρητων συναρτήσεων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΑ  2011-12

Φυλλάδιο 1. Εισαγωγή, όρια , συνέχεια                      

Φυλλάδιο 2. Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________