Εφαρμοσμένη Στατιστική (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Εαρινό 2012)


Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα 8:45-10:30, Πέμπτη 12:45-14:30, (Αίθουσα 102)

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:30-12:30 ή μετά από συνεννόηση.


ανακοινώσεις


Την Πέμπτη 21/6 θα γίνει έκτακτο μάθημα στην αίθουσα 101 των Ν.Κτ., 10:45-12:45.

Την Τρίτη 3/6 θα γίνει έκτακτο μάθημα στην αίθουσα 101 των Ν.Κτ., 10:45-14:30. Θα συζητήσουμε τυχόν απορίες και τις ασκήσεις των δύο τελευταίων φυλλαδίων.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι διαθέσιμα εδώ. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων τα αποτελέσματα ΔΕΝ θα τοιχοκολληθούν. Αν κάποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να περάσει από το γραφείο μου την ερχόμενη Δευτέρα 16/7 10-11 π.μ.

Τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξέτασης είναι διαθέσιμα εδώ και δεν θα τοιχοκολληθούν. Αν κάποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να περάσει από το γραφείο μου την Δευτέρα 3/9 ή την Τρίτη 4/9 από τις 11:00 ως τις 11:45.


διδακτικό υλικό


M.I.T. Open Courseware: Introduction to Probability and Statistics

Λυμένα παραδείγματα από το βιβλίο των Κοκολάκη και Σπηλιώτη


ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Φυλλάδιο Ι (για την 29/3), Φυλλάδιο ΙΙ (για την 5/4), Φυλλάδιο ΙΙΙ (για την 10/5), Φυλλάδιο IV (για την 28/5), Φυλλάδιο V (για την 11/6), Φυλλάδιο VI (για την 18/6), Φυλλάδιο VII (για την 3/7)


Τα θέματα της κανονικής και της επαναληπτικής εξέτασης.


βιβλιογραφία


ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χ. Δαμιανού, Ν. Παπαδάτος, Χ. Χαραλαμπίδης: Εισαγωγή στις Πιθανότητες & τη Στατιστική, 2010, εκδ. Συμμετρία

Γ. Κοκολάκης, Ι Σπηλιώτης: Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική, 1999, εκδ. Συμεών

Γ. Κοκολάκης, Δ Φουσκάκης: Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές, 2009, εκδ. Συμεών

Μ. Κούτρας: Εισαγωγή στις Πιθανότητες, 2004, εκδ. Σταμούλη

Murray Spiegel: Πιθανότητες και Στατιστική (μτφ), 1977, εκδ. ΕΣΠΙ

Δ. Μπερτσέκας, Ι. Τσιτσικλής: Εισαγωγή στις Πιθανότητες (μτφ), 2010, εκδ. Τζιόλα 

Hoel P.G., Port S.C., Stone C.J.: Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων (μτφ), 2005, Παν. Εκδ. Κρήτης


ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

William Feller: An introduction to Probability Theory & its applications, vol.1, 1968, Wiley

Sheldon Ross: A First Course in Probability, 8th ed, 2008, Pearson

G.R. Grimmett, D.R. Stirzaker: Probability and Random Processes, 2001, Oxford UP

John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, 2006, Duxbury Press

  1. Y.Suhov, M. Kelbert: Probability and Statistics by Example, 2005, Cambridge UP


ημερολόγιο μαθήματος


Δευτέρα 12/3: Εισαγωγή, στόχοι του μαθήματος, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα.

Πέμπτη 15/3: Μέτρα πιθανότητας, ορισμός, ιδιότητες, παραδείγματα.

Δευτέρα 19/3: Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος της ολικής πιθανότητας, παραδείγματα.

Πέμπτη 22/3: Τύπος του Bayes, ανεξαρτησία ενδεχομένων, παραδείγματα.

Δευτέρα 26/3: Ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, συνδυαστική ανάλυση: διατάξεις με/χωρίς επαναλήψεις, μεταθέσεις.

Πέμπτη 29/3: Το μάθημα δεν έγινε λόγω της ΓΣ του συλλόγου φοιτητών ΣΕΜΦΕ.

Δευτέρα 2/4: Συνδυασμοί με χωρίς επαναλήψεις, τύπος του Stirling.

Πέμπτη 5/4: Ασκήσεις Φυλλαδίου Ι.

Δευτέρα 23/4: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, κατανομές Bernoulli, γεωμετρική, διωνυμική, Poisson

Πέμπτη 26/4: Μέση τιμή μιας διακριτής τ.μ., μέση τιμή συνάρτησης μιας τ.μ., διασπορά, ροπές.

Δευτέρα 30/4: Συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας, ορισμός, ιδιότητες.

Πέμπτη 3/5: Συνεχείς τ.μ., ομοιόμορφη κατανομή, εκθετική κατανομή, κανονική κατανομή, κατανομές Γάμμα.

Δευτέρα 7/5: Ασκήσεις Φυλλαδίου ΙΙ

Πέμπτη 10/5: Μέση τιμή, διασπορά, ροπές συνεχούς τ.μ., μετασχηματισμοί τ.μ.

Δευτέρα 14/5: Πολυδιάστατες τ.μ., από κοινού σ.κ.π., σ.μ.π., σ.π.π., περιθώριες κατανομές.

Πέμπτη 17/5: Ανεξαρτησία τ.μ., συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης, μετασχηματισμοί τ.μ., αθροίσματα ανεξάρτητων τ.μ.

Δευτέρα 21/5: Η κατανομή χ^2, ο νόμος των μεγάλων αριθμών, το κεντρικό οριακό θεώρημα.

Πέμπτη 24/5: Εισαγωγή στη Στατιστική, περιγραφική Στατιστική, Εκτιμητική, εκτιμήσεις με την μέθοδο των ροπών.

Δευτέρα 28/5: Αμεροληψία, συνέπεια, διασπορά μιας εκτιμήτριας, εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας.

Πέμπτη 31/5: Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας, παραδείγματα.

Δευτέρα 4/6: Εισαγωγή στα Διαστήματα Εμπιστοσύνης (δ.ε.), ορολογία. Δ.ε. μια τη μέση τιμή με γνωστή διασπορά.

Πέμπτη 7/6: Προσεγγιστικά δ.ε., δ.ε. για τη μέση τιμή με άγνωστη διασπορά, κατανομή Student.

Δευτέρα 11/6: Δ.ε. για την παράμετρο μιας Bernoulli, για τη διαφορά μέσων ανεξάρτητων πληθυσμών με γνωστές διασπορές και με άγνωστες αλλά ίσες διασπορές.

Πέμπτη 14/6: Δ.ε. για τη διασπορά και για τον λόγο διασπορών δύο πληθυσμών. Κατανομή Snedecor. δ.ε. για τη διαφορά μέσων τιμών συσχετισμένων πληθυσμών.

Δευτέρα 18/6: Το μάθημα αναβλήθηκε λόγω των εκλογών. Θα αναπληρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 10:45.

Πέμπτη 21/6 (4ωρο): Έλεγχοι υποθέσεων, σφάλματα τύπου Ι & ΙΙ, έλεγχοι για την μέση τιμή και τη διασπορά ενός πληθυσμού, έλεγχοι για την ισότητα διασποράς και μέσης τιμής δύο ανεξάρτητων πληθυσμών, έλεγχος για την ισότητα της μέσων τιμών δύο συσχετισμένων πληθυσμών.

Τρίτη 3/6: Ασκήσεις Φυλλαδίων VI & VII.Τρίτη 8/11: Μέτρα πιθανότητας- ορισμός, ιδιότητες, παραδείγματα.