Πιθανότητες - Στατιστική (Πολ. Μηχανικοί εαρινό 2013)


Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 8:45-10:30 (ΖΚτ Αίθ. 3), Τετάρτη 10:45-12:30 (ΖΚτ Αίθ 03)

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:45-13:00 ή μετά από συνεννόηση.


ανακοινώσεις


Σάββατο 16/2: Για το μάθημα λειτουργούν δύο τμήματα. Το διδάσκει και ο κ. Φουσκάκης τις ίδιες μέρες και ώρες. Η αρχική κατανομή των φοιτητών είναι ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επιθέτου (Α-Λ: Αιθ 3, Μ-Ω: Αιθ. 5)

Δευτέρα 29/7: Τα θέματα και τα αποτελέσματα της εξεταστικής του Ιουνίου είναι διαθέσιμα.

Πέμπτη 19/9: Η επαναληπτική εξέταση της Παρασκευής 20/9/2013 αναβάλλεται λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ε.Μ.Π.

Τρίτη 3/12: Τα θέματα και τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής είναι διαθέσιμα.


διδακτικό υλικό


M.I.T. Open Courseware: Introduction to Probability and Statistics

Στη σελίδα του κ. Δ. Φουσκάκη για το μάθημα μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό (λυμένα παραδείγματα- σημειώσεις.)


ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Φυλλάδιο Ι, Φυλλάδιο ΙΙ, Φυλλάδιο ΙΙΙ, Φυλλάδιο IV

βιβλιογραφία

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χ. Δαμιανού, Ν. Παπαδάτος, Χ. Χαραλαμπίδης: Εισαγωγή στις Πιθανότητες & τη Στατιστική, 2010, εκδ. Συμμετρία

Γ. Κοκολάκης, Ι Σπηλιώτης: Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική, 1999, εκδ. Συμεών

Μ. Κούτρας: Εισαγωγή στις Πιθανότητες, 2004, εκδ. Σταμούλη

Murray Spiegel: Πιθανότητες και Στατιστική (μτφ), 1977, εκδ. ΕΣΠΙ

Δ. Μπερτσέκας, Ι. Τσιτσικλής: Εισαγωγή στις Πιθανότητες (μτφ), 2010, εκδ. Τζιόλα 

Hoel P.G., Port S.C., Stone C.J.: Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων (μτφ), 2005, Παν. Εκδ. Κρήτης

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

William Feller: An introduction to Probability Theory & its applications, vol.1, 1968, Wiley

C.M.Grinstead, J.L. Snell: Introduction to Probability, 2nd ed., 1997, AMS

Sheldon Ross: A First Course in Probability, 8th ed, 2008, Pearson

G.R. Grimmett, D.R. Stirzaker: Probability and Random Processes, 2001, Oxford UP

John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, 2006, Duxbury Press

  1. Y.Suhov, M. Kelbert: Probability and Statistics by Example, 2005, Cambridge UP


ημερολόγιο μαθήματος


Δευτέρα 18/2: Εισαγωγή, στόχοι του μαθήματος, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα.

Τετάρτη 20/2: Μέτρα πιθανότητας- ορισμός, απλές ιδιότητες.

Δευτέρα 25/2: Αξιωματική θεμελίωση των πιθανοτήτων.

Τετάρτη 27/2: Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes

Δευτέρα 4/3: Ανεξαρτησία ενδεχομένων

Τετάρτη 6/3: Πολλαπλασιαστική αρχή, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις.

Δευτέρα 11/3: Συνδυασμοί, ασκήσεις στη συνδυαστική

Τετάρτη 13/3: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές (τ.μ.), συνάρτηση μάζας πιθανότητας (σ.μ.π.), μοντελοποίηση με διακριτές τ.μ.: κατανομή Bernoulli, ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, γεωμετρική κατανομή, ομοιόμορφη κατανομή.

Δευτέρα 18/3: Αργία Καθαρής Δευτέρας

Τετάρτη 20/3: Διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, αρνητική διωνυμική κατανομή.

Δευτέρα 25/3: Αργία 25ης Μαρτίου

Τετάρτη 27/3: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας(σ.κ.π.): ορισμός, ιδιότητες, παραδείγματα.

Δευτέρα 1/4: Συνεχείς τ.μ., συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.): ορισμός, ιδιότητες, παραδείγματα. Εκθετική κατανομή, ομοιόμορφη κατανομή, κανονική κατανομή.

Τετάρτη 3/4: Κανονική κατανομή, κατανομή Γάμμα, συνάρτηση Γάμμα. Κατανομή Weibull.

Δευτέρα 8/4: Αναμενόμενη τιμή και διασπορά τ.μ. Ιδιότητες, παραδείγματα.