Δημήτρης Φουσκάκης

    Καθηγητής, ΕΜΠ
    Διευθυντής, Εργαστήριο Στατιστικής, ΕΜΠ
    Συνήγορος του Φοιτητή, ΕΜΠ

      


Κτίριο E, Γραφείο 205
Τομέας Μαθηματικών
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ. 15780
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 772 1702
Φαξ: +30 210 772 1775
Email: fouskakis@math.ntua.gr


  Ανακοινώσεις:Δημιουργός Σελίδας: Δημήτρης Φουσκάκης