Φοιτητής Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

(4ο Εξάμηνο - Εαρινό)

Μεταπτυχιακό μάθημα επιχειρησιακής έρευνας

Δ.Π.Μ.Σ.

Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

  1. Επιχειρησιακή Έρευνα Ι (Syllabus)
  2. Επιχειρησιακή Έρευνα ΙI (Syllabus)
  3. Σημειώσεις
  4. Βιβλιογραφία

Φοιτητής Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

(7ο Εξάμηνο - Χειμερινό)

Φοιτητής Σ.H.M.M.Y. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

(3ο Εξάμηνο - Χειμερινό)

 

  1. Βιβλιογραφία
  2. Παλαιά Θέματα εξετάσεων
Φοιτητής Ε.Α.Π.

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΘΕ  ΠΛΗ 12

'Μαθηματικά για την Πληροφορική Ι'

 

 

website hit counter