Στoχαστικές Ανελίξεις (Χειμερινό 2013)


Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 3-5μμ, Πέμπτη 1μμ-3μμ, Κτ. Ε Αίθουσα 1

Ώρες γραφείου: Παρασκευή 10:30-12:30 ή μετά από συνεννόηση.


ανακοινώσεις


Δευτέρα 5/12: Οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Τετάρτη 1/2: Αν κάποιος δεν κατάφερε να έρθει στην εξέταση, ας επικοινωνήσει μαζί μου με email.

Παρασκευή 3/3: Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι διαθέσιμα εδώ.


διδακτικό υλικό


M.I.T. Open Courseware: Discrete Stochastic Processes

Σημειώσεις στις Στοχαστικές Διαδικασίες

Η σελίδα του περυσινού μαθήματος βρίσκεται εδώ.

Σημειώσεις στη βέλτιστη διακοπή.


ασκήσεις για παράδοση


Φυλλάδιο Ι: Ασκήσεις του 4ου Κεφαλαίου των σημειώσεων

Φυλλάδιο ΙΙ (βέλτιστη διακοπή): Κατεβάστε το από εδώ.