Στoχαστικές Ανελίξεις (Χειμερινό 2013)


Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 3-5μμ, Πέμπτη 11πμ-1μμ (Αίθουσα 001), Κτ. Ε Αίθουσα 1

Ώρες γραφείου: Τρίτη 10:30-12:30 ή μετά από συνεννόηση.


ανακοινώσεις


Το μάθημα γίνεται σε συνδιδασκαλία με τον κ. Κοκολάκη.

Δευτέρα 15/2: Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι διαθέσιμα εδώ. Την ερχόμενη Παρασκευή, από τις 10πμ

ως τις 12μ, όσοι θέλουν μπορούν να εξεταστούν στο υπολογιστικό μέρος φέρνοντας μια αναφορά για τα αριθμητικά πειράματα που έκαναν και το laptop τους.

Τρίτη 16/2: Παρακαλούνται οι κ. Ζαμίτ, Κώρου, Μακρής, Μαντά, Παραγυιού και Χριστοφοράκη να περάσουν την Παρασκευή 19/2 στις 10πμ από το γραφείο μου.


διδακτικό υλικό


M.I.T. Open Courseware: Discrete Stochastic Processes

Σημειώσεις στις Στοχαστικές Διαδικασίες

Σημειώσεις στη Μαθηματική Χρηματοοικονομία


Εδώ μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο φυλλάδιο με ασκήσεις για παράδοση (την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος). Η δουλειά που θα παραδώσετε προσφέρει μέχρι 1 μονάδα προσθετικά στον τελικό βαθμό σας εφόσον ο βαθμός σας στην τελική εξέταση είναι τουλάχιστον 3,5.


Το υπολογιστικό μέρος συνίσταται από τις Ασκήσεις 32, 49, 64, 78 και 97 των σημειώσεων (για την τελευταία διαβάστε μόνοι σας την παράγραφο για τον αλγόριθμο Metropolis-Hastings από τις σημειώσεις). Η δουλειά που θα παραδώσετε προσφέρει μέχρι 1 μονάδα προσθετικά στον τελικό βαθμό σας εφόσον ο βαθμός σας στην τελική εξέταση είναι τουλάχιστον 3,5.