Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Χειμερινό 2011)


Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 10:45-12:30, Τετάρτη 10:45-12:30 (Γενικές Έδρες, Α301)

Ώρες εργαστηρίου: Πέμπτη 10:30-12:00, Παρασκευή 9:00-10:30, στο  PC Lab (κτ. Ε, 2ος όροφος)

Ώρες γραφείου: Παρασκευή 9:30-11:30 ή μετά από συνεννόηση.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Ευστρατία Χαριτίδου, E2.04, Email: echarit <at> central.ntua.gr


ανακοινώσεις


Σάββατο 5/11: Οι διαλέξεις συμπληρώνονται από ένα εργαστήριο προγραματισμού στην R, που ξεκινά την Πέμπτη 24/11. Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο και τις εργασίες για το μάθημα θα βρείτε εδώ.

Τρίτη 15/11: Για την διευκόλυση όσων έχουν άλλες υποχρεώσεις την Παρασκευή το ένα εργαστηριακό τμήμα μεταφέρεται την Πέμπτη 10:30-12:00. Το εργαστήριο της Παρασκευής θα διεξάγεται 9:00-10:30. Η εγγραφή στο κάθε τμήμα θα γίνει κατά την πρώτη συνάντηση.

Δευτέρα 5/12: Η συνάντησή της 6/12 δεν θα γίνει μετά την απόφαση του συλλόγου φοιτητών ΣΕΜΦΕ για κατάληψη της σχολής.

Τετάρτη 11/1: Τα αποτελέσματα της 1ης Εργασίας είναι διαθέσιμα εδώ.

Δευτέρα 16/1: Την Τρίτη 17/1 δεν θα γίνουν μαθήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

Πέμπτη 16/2: Τα αποτελέσματα της 2ης Εργασίας είναι διαθέσιμα εδώ.

Δευτέρα 5/3: Τα θέματα της εξεταστικής του Μαρτίου είναι διαθέσιμα εδώ.

Δευτέρα 19/3: Τα αποτελέσματα της 3ης Εργασίας είναι διαθέσιμα εδώ. Μπορείτε να παραλάβετε τις διορθωμένες εργασίες σας από την κ. Χαριτίδου (γραφείο Ε2.04)

Παρασκευή 23/3: Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης και οι βαθμοί για το μάθημα είναι διαθέσιμα εδώ. Αν κάποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να περάσει από το γραφείο μου τη Δευτέρα 26/3 10:30-12:30 ή την Πέμπτη 29/3 14:45-15:30.

Παρασκευή 28/9: Τα θέματα της επαναληπτικής εξεταστικής είναι διαθέσιμα εδώ.

Σάββατο 13/10: Τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής είναι διαθέσιμα εδώ. Αν κάποιος/α επιθυμεί να δει το γραπτό του/της μπορεί να περάσει από το γραφείο μου την Παρασκευή 20/10 11:30-12:30.


διδακτικό υλικό


Το λογισμικό της R είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστότοπο http://www.r-project.org.

Εγχειρίδιο χρήσης της R διατίθεται από την ιστοσελίδα http://cran.r-project.org/other-docs.html.

Αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και σχετική βιβλιογραφία μπορείτε να βρείτε εδώ.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1ο Εργαστήριο (24 και 25/11): Οι ασκήσεις και οι λύσεις τους.

2ο Εργαστήριο (8 και 9/12): Οι ασκήσεις και οι λύσεις τους.

3ο Εργαστήριο (22 και 23/12): Οι ασκήσεις  και οι λύσεις τους.

4ο Εργαστήριο (19 και 20/1): Οι ασκήσεις και οι λύσεις τους.

5ο Εργαστήριο (2 και 3/2): Οι ασκήσεις και οι λύσεις τους.

6ο Εργαστήριο (16 και 17/2): Οι ασκήσεις και οι λύσεις τους.


1η Εργασία (Παράδοση μέχρι 23/12 στις 2μμ) - ένας κώδικας στην R για την 2η άσκηση.

2η Εργασία (Παράδοση μέχρι 3/2 στις 2μμ)- ένας κώδικας στην R  για την 1η άσκηση.

3η Εργασία (Παράδοση μέχρι 5/2 στις 2μμ)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (από τον Δ. Φουσκάκη)

Εισαγωγή, Εισαγωγή στην R, Περιγραφική Στατιστική, Προσομοίωση, Εκτιμητική-Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχος υποθέσεωνΓραμμική Παλινδρόμηση.


ημερολόγιο μαθήματος


Τρίτη 8/11: Εισαγωγή, στόχοι του μαθήματος, βασικές έννοιες στατιστικής.

Τετάρτη 9/11: Δειγματοληψία, είδη μεταβλητών, μεθοδολογία στατιστικής συμπερασματολογίας.

Τρίτη 22/11: Το περιβάλλον της R, αριθμητικές συναρτήσεις, μεταβλητές, λογικοί τελεστές, τύποι αντικειμένων, διανύσματα, συναρτήσεις διανυσμάτων, διδιάστατοι πίνακες, πράξεις πινάκων.

Τετάρτη 23/11: Πολυδιάστατοι πίνακες, πλαίσια δεδομένων, λίστες, αποθήκευση και ανάκληση δεδομένων.

Πέμπτη 24/11-Παρασκευή 25/11: 1ο Εργαστήριο.

Τρίτη 29/11: Συναρτήσεις και βρόγχοι επανάληψης στην R.

Τετάρτη 30/11: Περιγραφική Στατιστική: μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, ιστογράμματα.

Τρίτη 6/12: Η σχολή ήταν κλειστή μετά από απόφαση του συλλόγου φοιτητών ΣΕΜΦΕ για κατάληψη της σχολής.

Τετάρτη 7/12: Περιγραφική στατιστική: θηκογραφήματα, ραβδογράμματα, τομεογράμματα, διαγράμματα.

Πέμπτη 8/12-Παρασκευή 9/12: 2ο Εργαστήριο

Τρίτη 13/12: Ειδικές κατανομές, υπολογισμός συνάρτησης κατανομής, πυκνότητας (μάζας) πιθανότητας, ποσοστημορίων. Προσομοίωση τυχαίων μεταβλητών, πολυμεταβλητές κανονικές τ.μ.

Τετάρτη 14/12: Γραφικός έλεγχος καταλληλότητας κατανομής, γραφική απεικόνιση του νόμου των μεγάλων αριθμών και του κεντρικού οριακού θεωρήματος.

Τρίτη 20/12: Εκτιμητική: εκτιμήτριες, αμερόληπτες εκτημήτριες, εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας, προσεγγιστικός υπολογισμός με τη βοήθεια της R.

Τετάρτη 21/12: Ένα παράδειγμα σύγκρισης δύο εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης.

Πέμπτη 22/12-Παρασκευή 23/12: 3ο Εργαστήριο.

Τρίτη 10/1: Διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων- εισαγωγικά.

Τετάρτη 11/1: Έλεγχος υποθέσεων- t-test.

Τρίτη 17/1: Δεν έγιναν μαθήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.         ozone330.txt

Τετάρτη 18/1: Μη παραμετρικός έλεγχος μέσης τιμής, έλεγχος ποσοστών.

Πέμπτη 19/1-Παρασκευή 20/1: 4ο Εργαστήριο.

Τρίτη 24/1: Ακριβής διωνυμικός έλεγχος ποσοστών, υπολογισμός μεγέθους δείγματος.

Τετάρτη 25/1: Έλεγχοι υποθέσεων για δύο ανεξάρτητα δείγματα: έλεγχος ισότητας διασπορών, Welch t-test, μη παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon, έλεγχος χ2

Τρίτη 31/1: Έλεγχοι για εξαρτημένα δείγματα (paired t-test, McNemar test), έλεγχος κανονικότητας (Kolmogorov-Smirnov test)

Τετάρτη 1/2: Γραμμική παλινδρόμηση (εισαγωγή), το απλό γραμμικό μοντέλο.

Πέμπτη 2/2-Παρασκευή 3/2: 5ο Εργαστήριο.

Τρίτη 7/2: Το μάθημα δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση στην αίθουσα λόγω απεργίας των φυλάκων.

Τετάρτη 8/2: Έλεγχοι σχετικοί με τους συντελεστές στη γραμμική παλινδρόμηση, έλεγχος προϋποθέσεων στο απλό γραμμικό μοντέλο.

Τρίτη 14/2: Γραμμική παλινδρόμηση με p>1 ποσοτικές επεξηγηματικές μεταβλητές, έλεγχος προϋποθέσεων, μερικά υπόλοιπα.

Τετάρτη 15/2: Γενικό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, εικονικές μεταβλητές, ερμηνεία των εκτιμητών.

Πέμπτη 16/2-Παρασκευή 17/2: 6ο Εργαστήριο.