Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων


Διδάσκων: Δ. Φουσκάκης (2ο Μέρος)  

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Τετάρτη

09:30 - 12:30

ΑΙΘ 003  Ανακοινώσεις:Δημιουργός Σελίδας: Δημήτρης Φουσκάκης