Νικόλαος   Καδιανάκης

Καθηγητής  

                                                                                                      

Τομέας Μαθηματικών 

Σχολή Εφαρμοσμένων μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών                                                             

Γραφείο 3.17, Κτίριο Ε, τηλέφωνο 2107721771 email:  nkad@math.ntua.gr                           

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   Ηρώων Πολυτεχνείου 9,  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ Κ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Υποδοχή Φοιτητών:     Τρίτη: 9:35-10:35  και  12:35-13:35      Τετάρτη: 10:35- 12:35

Βιογραφικό (Ελληνικά,     Αγγλικά)

Ερευνητικές Εργασίες

Κάποια Συνέδρια

 


*       Διδασκόμενα Μαθήματα

        Α. Χειμερινό  εξάμηνο:

            1.  Μαθηματικά Ιβ (ΣΜΜ)) ( http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=MECH1064 )  

                    Κεφάλαιο 1

            (από το βιβλίο Ν. Καδιανάκη, Σ. Καρανάσιου "Γραμμική Άλγεβρα Αναλυτική Γεωμετρία και  Εφαρμογές)

            2.  Γραμμική Άλγεβρα (ΣΗΜΜΥ)   ( http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=ECE1093)

                 Κεφάλαιο 1

            (από το βιβλίο Ν. Καδιανάκη, Σ. Καρανάσιου "Γραμμική Άλγεβρα Αναλυτική Γεωμετρία και  Εφαρμογές)

              Συμπληρωματικές ασκήσεις         

            Απαντήσεις εργασίας 1               

            Εργασία 2                     

            3.  Γραμμική Άλγεβρα  (ΣΧΜ)   ( http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CHEM1054)

                   Κεφάλαιο 1

            (απο το βιβλίο Ν. Καδιανάκη, Σ. Καρανάσιου "Γραμμική Άλγεβρα Αναλυτική Γεωμετρία και  Εφαρμογές)

                        Εργασία 2

Κοινό υλικό για όλα τα μαθήματα

1. Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου.  Απαραίτητο υλικό από τη Γεωμετρία του Λυκείου (δεν ζητείται παράδοση των ασκήσεων)

2.  Mathematica Introduction.   Χρήσιμο για υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις (δουλεύει στο πρόγραμμα "Mathematica"):

3. Αναζητείστε και τα  ελέυθερα προγράμματα "Maxima", Geogebra ,...

        Β. Εαρινό εξάμηνο:

            1. Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών (ΣΕΜΦΕ)  ( http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=SEMFE1156 )

           2. Μαθηματικά ΙΙ (ΣΧΜ)  ( http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CHEM1057 )

 


Σελίδα Τομέα Μαθηματικών

Σελίδα Σχολής Εφαρμοσμένων μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

 

 Ενδιαφέροντες τόποι:

http://mathworld.wolfram.com/ 

http://www.geom.uiuc.edu/

http://xahlee.info/index.html

http://www.2dcurves.com/

http://www.math.umn.edu/~rogness/mathlets.shtml

http://mathlets.org/