ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:

1.1.Βέλτιστος Έλεγχος μη Γραμμικών Παραβολικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση. Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, 1994.

2.  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ: