Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστηρίων
Εργαστηριακές ασκήσεις
Εργαστηριακές Ομάδες (Έχουν γίνει αλλαγές στις εργαστηριακές ομάδες και τις ώρες. Εντοπίστε την ομάδα σας.)Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστηρίων
Η παρουσία στα εργαστήρια και η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων θεωρείται η καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις του μαθήματος.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια θεωρείται ικανοποιητική εάν γίνουν το πολύ 2 απουσίες

  Ομάδα    Ώρα     Αίθουσα  Διδάσκων      Φοιτητές     
1 Δευτέρα 4-6μμ. Α Ραυτοπούλου --
2 Δευτέρα 4-6μμ. Β Δήμος --
3 Τρίτη 1-3μμ. Α Ραυτοπούλου --
4 Τρίτη 1-3μμ. Β Δήμος --
5 Τετάρτη 1-3μμ. Α Κωτσάνη --
6 Τετάρτη 1-3μμ. Β Τριανταφύλλου --
7 Τετάρτη 3-5μμ. Α Κωτσάνη --Εργαστηριακές ασκήσεις  
Εβδομάδα 
Τιτλος
Κληρονομικότητα  pdf
Πολυμορφισμός και Κληρονομικότητα  pdf
Αφηρημένες κλάσεις και διαπροσωπίες  pdf
Υλοποίηση και χρήση διαπροσωπιών  pdf
Κλάσεις συλλογής δεδομένων και χρήση τους
για ανάπτυξη προσομοιωτή διακριτών γεγονότων
Πρότυπο εκτελέσιμο πρόγραμμα
 pdf
Εσωτερικές κλάσεις. Iterators: xρήση και υλοποίηση.  pdf
Είσοδος απο το τερματικό. Ρεύματα [streams] εισόδου χαρακτήρων.
Πρότυπο εκτελέσιμο πρόγραμμα
 pdf
Αποθήκευση και ανάκτηση αντικειμένων. Διαπροσωπία Serializable.  pdf
Γραφικά περιβάλλοντα επικοινίας (GUIs).  pdf
10 
Δημιουργία απλού applet  pdf