Πληροφορίες

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Διδάσκων
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού, 3.18
Συγγράμματα
"Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej "
David Barnes, Michael Kolling
Εκδόσεις Κλειδάριθμος
"Εισαγωγή στη Java 2"
Γιώργος Λιακέας
Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Διαλέξεις
Αίθουσα 001, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ
Παρασκευή 10:45-12:30
Α. Συμβώνης, Π. Στεφανέας

Εργαστήρια
Κτίριο Β, 1ος όροφος,
2 ώρες/ εβδομάδα
Ικανοποιητική συμμετοχή: το πολύ έως 2 απουσίες
Ώρες γραφείου
Χρυσάνθη Ραυτοπούλου
Κτίριο Ε, 2ος όροφος (Γραφείο 2.22)
Αμέσως μετά τα προγραμματισμένα εργαστήρια.

Σωτήριος Δήμος
Εργαστήριο Υπολογιστών
Αμέσως μετά τα προγραμματισμένα εργαστήρια.

Ναταλία Κωτσάνη
Εργαστήριο Υπολογιστών
Αμέσως μετά τα προγραμματισμένα εργαστήρια.

Νίκος Τριανταφύλλου
Εργαστήριο Υπολογιστών
Αμέσως μετά τα προγραμματισμένα εργαστήρια.

Αξιολόγηση

Προγραμματιστικές Ασκήσεις:    15% (Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στα εργαστήρια)
Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%

-----------------
Αντώνιος Συμβώνης