Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστηρίων
Εργαστηριακές ασκήσεις
Εργαστηριακές Ομάδες (ΝΕΟ)Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστηρίων
Η παρουσία στα εργαστήρια και η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων θεωρείται η καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις του μαθήματος.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια θεωρείται ικανοποιητική εάν γίνουν το πολύ 2 απουσίες

  Ομάδα    Ώρα     Αίθουσα  Διδάσκων      Φοιτητές     
1 Δευτέρα 3-5μμ. Α Νίκος Τριανταφύλλου ---
2 Δευτέρα 3-5μμ. Β Σωτήρης Δήμος ---
3 Τρίτη 3-5μμ. Α Ναταλία Κωτσάνη ---
4 Τρίτη 3-5μμ. Β Σωτήρης Δήμος ---
5 Τετάρτη 1-3μμ. A Ναταλία Κωτσάνη ---
6 Τετάρτη 1-3μμ. Β Χρυσάνθη Ραυτοπούλου ---
7 Τετάρτη 3-5μμ. A Χρυσάνθη Ραυτοπούλου ---Εργαστηριακές ασκήσεις  
Εβδομάδα 
Θέμα
Java, Αντικείμενα και BlueJ.  pdf
Αντικείμενα, Κλάσεις και Μέθοδοι.  pdf
Υλοποίηση μεθόδων.  pdf
Eντολές επιλογής.
Χρήση πακέτου βιβλιοθήκης για δημιουργία ψευτο-τυχαίων αριθμών.
 pdf
Eντολή επανάληψης (for…).
Δημιουργία στατικών μεθόδων.
 pdf
Eντολή επανάληψης (while…), εντολή διακλάδωσης (switch…).
Χρήση της κλάσης String.
 pdf
Εξοικείωση με την χρήση των διανυσμάτων και των εντολών επανάληψης.  pdf
Ανάπτυξη προγραμμάτων ταξινόμησης.  pdf
Χρήση δισδιάστατων διανυσμάτων.  pdf
10 
Χρήση μεταβλητών τύπου αναφοράς για δημιουργία συνδεδεμένων δομών.  pdf
11 
Συνδεδεμένες δομές.
Εξοικείωση με τη χρήση κλάσεων (σε ρόλο "κλάσης βιβλιοθήκης") ως συστατικών μεγαλύτερων εφαρμογών.
 pdf