Πληροφορίες

Το ακαδ. έτος 2022-23 το μάθημα διδάσκεται από την Δρ. Χρυσάνθη Ραυτοπούλου.
Για πληροφορίες, ακολουθείστε τον σύνδεσμο 2022-23_Απεικονιση_Δεδομένων.


Έναρξη μαθήμάτων: 3 Οκτώβρίου 2022

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος "Απεικόνιση Δεδομένων" στο Helios

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στο μάθημα


Διδάσκοντες
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού (Ε), 3.18

Δρ. Χρυσάνθη Ραυτοπούλου
Κτήριο Μαθηματικού (Ε), 2.22

Συγγράμματα Διαλέξεις

Αξιολόγηση

-----------------
Αντώνιος Συμβώνης