Πληροφορίες

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος "Θεωρία Γραφημάτων" στο myCourses


Διδάσκων
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού, 3.18
Συγγράμματα
"Θεωρία Γραφημάτων"
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΕΜΠ
Διαλέξεις
Τετάρτη, 12:45-14:30, Αίθουσα 001, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ
Παρασκευή , 08:45-10:30, Αίθουσα 001, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ

Αξιολόγηση

Γραπτές Ασκήσεις:    15%
Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%

-----------------
Αντώνιος Συμβώνης