Πληροφορίες

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος "Θεωρία Γραφημάτων" στο myCourses


Διδάσκοντες
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού (Ε), 3.18

Χρυσάνθη Ραυτοπούλου
Κτήριο Μαθηματικού (Ε), 2.22

Συγγράμματα
"Θεωρία Γραφημάτων"
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΕΜΠ
Διαλέξεις
Τετάρτη, 12:45-14:30, Αίθουσα 001, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ
Παρασκευή , 08:45-10:30, Αίθουσα 001, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ

Αξιολόγηση

Γραπτές Ασκήσεις:    15%
Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%

-----------------
Αντώνιος Συμβώνης