Πληροφορίες

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος "Δομές Δεδομένων" στο myCourses


Διδάσκων
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού, 3.18
Συγγράμματα
"Δομές Δεδομένων - Ταξινόμηση και Αναζήτηση με Java"
Παναγιώτης Μποζάνης
Εκδόσεις Τζιόλα
"Δομές Δεδομένων"
Γ. Γεωργακόπουλος
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
"Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων: τα Βασικά Εργαλεία"
Kurt Mehlhorn, Peter Sanders
Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Διαλέξεις
Τετάρτη, 08:45-10:30, Αμφιθέατρο-2
Παρασκευή , 12:45-14:30, Αμφιθέατρο-2

Αξιολόγηση

Προγραμματιστικές/Γραπτές Ασκήσεις:    15%
Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%

-----------------
Αντώνιος Συμβώνης