Πληροφορίες

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα" στο myCourses


Διδάσκων
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού, 3.18

Φροντιστηριακές ασκήσεις
Χρυσάνθη Ραυτοπούλου
Κτήριο Μαθηματικού, 2.22

Σύγγραμμα
"Εισαγωγή στους Αλγορίθμους (σε έναν τόμο)"
Cormen, Leiserson,Rivest, Stein
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
Διανομή απο το βιβλιοπωλείο: ...

"Σχεδιασμός Αλγορίθμων"
Kleinberg, Tardos
Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Διανομή απο το βιβλιοπωλείο: ...

Διαλέξεις
Τετάρτη, 12:45-2:30, αιθ.105, νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ
Παρασκευή, 08:45-10:30, αιθ.105, νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ

Αξιολόγηση    

Προγραμματιστικές/Γραπτές Ασκήσεις:    15%
Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%

-----------------
Αντώνιος Συμβώνης

Contact me at antonis@pythagoras.math.ntua.gr