Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Χειμερινό Εξάμηνο 2016