Εργασία 1
Λυμένες ασκήσεις από το βιβλίο του
John B. Fraleigh

Παλιές εργασίες με λύσεις

Παλιές εργασίες με λύσεις

Παλιές εργασίες με λύσεις

Παλιές εργασίες με λύσεις

Why is group theory important? [http://www.math.uconn.edu/~kconrad/math216/whygroups.html]

Εξεταστέα ύλη