ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

1. Πανεπιστημιακές Θέσεις εντός Ελλάδος

 02/72 - 09/75:    Βοηθός                           Έδρα Εφ. Μαθηματικών, Ε.Μ.Π.

 11/78 - 07/82:     Επιμελητής                   Έδρα Εφ. Μαθηματικών, Ε.Μ.Π.

 07/82 - 05/84:     Λέκτορας                       Γενικό Τμήμα, Τομέας Μαθηματικών, Ε.Μ.Π.

 05/84 - 05/96:     Επ. Καθηγητής             Γενικό Τμήμα, Τομέας Μαθηματικών, Ε.Μ.Π.

 05/96 - σήμερα: Αν. Καθηγητής             Γενικό Τμήμα/ΣΕΜΦΕ, Τομέας Μαθηματικών, Ε.Μ.Π.

 

2.  Πανεπιστημιακές Θέσεις στο Εξωτερικό

 

01/83 - 08/83:     Senior Research Fellow, Department of Mathematics, Univ. of Nottingham, UK.

09/88 - 12/88:     Visiting Professor, Department of Statistics, University of California Davis, USA.

01/89 - 06/89:     Visiting Professor, Department of Mathematics, University of Texas, Davis, USA.

07/89 - 08/89:     Visiting Professor, Department of Health Care Policy, Harvard University, USA.

09/89 - 06/90:     Visiting Professor, Department of Statistics, University of California, Davis, USA.