Κυριακή Κυριάκη

Καθηγήτρια

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας Μαθηματικών

Σπουδές

Ø   Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1974

Ø   Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Ø   Τίτλος διατριβής:

«Σκέδαση Ελαστικών Κυμάτων σε Χαμηλές Συχνότητες – Σκέδαση από τριαξονικά Ελλειψοειδή», Γενικό Τμήμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ø   Θεωρία Σκέδασης - Ευθέα και Αντίστροφα Προβλήματα.

Ø   Ολοκληρωτικές εξισώσεις.

Ερευνητικές εργασίες

 1. “The Low-Frequency Theory of Elastic Wave Scattering”, Quarterly of Applied Mathematics , 42, 2, σελ . 225-248, 1984 ( με Γ . Δάσιο ).
 2. “The Rigid Ellipsoid in the Presence of a Low-Frequency Elastic Wave”, Quarterly of Applied Mathematics , 43, 4, σελ . 435-457, 1986 ( με Γ . Δάσιο ).
 3. “The Ellipsoidal Cavity in the Presence of a Low-Frequency Elastic Wave”, Q uarterly of Applied Mathematics , 44, 4, σελ . 709-735, 1987 ( με Γ . Δάσιο ).
 4. “Low-Frequency Scattering Theory of a Penetrable Body in an Elastic Medium”, Bulletin of the Greek Mathematical Society , 23 , σελ . 33-53, 1983.  “On the Scattering Amplitudes for Elastic Waves”, ZAMP , 38, σελ . 856-873, 1987 ( με Γ . Δάσιο και Δ . Πολύζο ).
 5.   “A Useful Application of Gauss Theorem”, Bulletin of the Greek Mathematical Society , 27, σελ . 39-43, 1987 ( με Γ . Δάσιο ).
 6. “Low-Frequency Electromagnetic Scattering Theory for a Dielectric”, Bulletin of the Greek Mathematical Society , 27, σελ . 47-59, 1986 ( με Χ . Αθανασιάδη ).
 7.   “Electromagnetic Scattering Theory for a Dielectric with a Perfect Conductor Core in Low-requencies”, Mathematica Balcanica ,. 2, σελ . 64-77, 1988 ( με Χ . Αθανασιάδη ).
 8. “The Low-Frequency Scattering Theory for a Penetrable Scatterer with an Impenetrable Core in an Elastic Medium”, Inter. J. of Eng. Science , 26, σελ . 1143-1160, 1988 ( με Δ . Πολύζο ).
 9. “Low-Frequency Scattering by an Ellipsoidal Dielectric with a Confocal Ellipsoidal Perfect Conductor Core”, Mathematica Balcanica , 3, σελ . 370-389, 1989, ( με Χ . Αθανασιάδη ).
 10.   “The Low-Frequency Expansions for a Penetrable Ellipsoidal Scatterer in an Elastic Medium”, J. of Eng. Math. , 23, σελ . 295 -314, 1989.
 11. “The Inverse Scattering Problem for a Rigid Ellipsoid in Linear Elasticity”, Inverse Problems , 6, σελ . 1-9, 1990 ( με Θ . Αποστολόπουλο και Δ . Πολύζο ).
 12. “Low-Frequency Scattering by a Hard Inverse Prolate Spheroid in Acoustics”, Quart. J. Appl. Math. Mech. , 45, σελ. 231-244, 1992 (με Δ. Γκιντίδη).
 13. “On the Continuity Dependence of Elastic Scattering Amplitudes upon the Shape of the Scatterer”, Inverse Problems , 8, σελ . 95-118, 1992 ( με Δ . Γκιντίδη ).
 14. “Characterization of Functions as Radiation Patterns in Linear Elasticity”, Math. Methods in the Applied Sciences , 15, σελ. 547-558, 1992 (με Α. Χαραλαμπόπουλο).
 15. “A Method for Solving the Inverse Elastic Scattering Problem via Low-Frequency Moments”, Wave Motion , 18, σελ . 213-226, 1993 ( με Α . Χαραλαμπόπουλο ).
 16. “Scattering Theorems for Complete Dyadic Fields”, Inter. J. of Eng. Science , Vol . 33, No 2, σελ. 269-277, 1995 (με Γ. Δάσιο και Δ. Πολύζο).
 17. “Low-frequency Scattering of Coated Spherical Obstacles”, J. of Eng. Math., 31, σελ. 379-395, 1997 (με Μ. Βαλαβανίδη και Δ. Πολύζο).
 18. “A modified Green's function technique for the exterior Dirichlet problem in linear elasticity”, Quart. J. of Applied Mathematics & Mechanics , 52, σελ . 275-295, 1998 ( με Η . Αργυρόπουλο και G.F. Roach).
 19. “Electromagnetic wave propagation in stratified media and an application to the magnetotelluric problem”, Mathematica Japonica , 47, No 3, σελ . 405-416, 1998 ( με Χ . Αθανασιάδη και Ι . Στρατή ).
 20. “A spectral-theoretic approach for the solution of Maxwell's equations in stratified media”, Math. Meth. in the Appl. Sciences , 21, σελ . 685-700, 1998 ( με Χ . Αθανασιάδη και Ι . Στρατή).
 21. “Computation of light scattering by axisymmetric non-spherical particles and comparison with experimental results”, Applied Optics , 37(3), σελ . 7310-7319, 1998 ( με Δ . Γκιντίδη , Γ . Κωνσταντινίδη , Σ . Καττή , Χ . Παρασκευά , Α . Παγιατάκη , Δ . Πολύζο , Σ . Τσινόπουλο και Σ . Γιαννόπουλο ).
 22. “The Inverse Scattering Problem for Dielectric Bodies”, Applicable Analysis , Vol. 70 (3-4), σελ . 385-403, 1999 ( με Δ . Γκιντίδη ).
 23. “A Criterion of Optimization of a Modified Green's Function in Linear Elasticity”, Inter. J. of Eng. Science , 37, σελ . 1441-1460, 1999 ( με Η . Αργυρόπουλο ).
 24. “A Uniquely Solvable Integral Equation for the Neumann Problem in Linear Elasticity”, Applicable Analysis , 73, σελ . 379-392, 1999.
 25. “Scattering of Electromagnetic Radiation by Ellipsoidal Particles and Applications”, Il Nuovo Cimento B , 115, 4, σελ . 351-368, 2000 ( με Φ . Γραμμένο ).
 26. “The Far-Field Equations in Linear Elasticity – An Inversion Scheme”, ZAMM , 81, σελ . 305-316, 2001 ( με Δ . Γκιντίδη ).
 27. “Integral Equation Methods in Obstacle Elastic Scattering”, Bulletin of the Greek Math. Soc. , Vol. 45, σελ . 57-69, 2001 ( με Β . Σεβρόγλου ).
 28. “An Exterior Mixed Boundary Value Problem for the Helmholtz Equation”, Bulletin of the Greek Math. Soc. , Vol. 45, σελ . 43-55, 2001 ( με Ζ . Ράπτη ).
 29. “On the Uniqueness of the Inverse Elastic Scattering problem for Periodic Structures”, Inverse Problems , 17, σελ . 1-13, 2001 ( με Δ . Γκιντίδη και Α . Χαραλαμπόπουλο ).
 30. “The Far-Field Equations in Linear Elasticity for Disconnected Rigid Bodies and Cavities”, J. Comp. Anal. and Applications , Vol. 4, No 3, σελ . 193-209, 2002 ( με Δ . Γκιντίδη ).
 31. “On the Condition Number of Integral Equations in Linear Elasticity using Modified Green's Function, ANZIAM J , 44, σελ . 1-16, 2002 ( με Η . Αργυρόπουλο και Δ . Γκιντίδη ).
 32. “Radiation Conditions for Rough Surfaces in Linear Elasticity”, Quart. J. of Applied Mathematics & Mechanics , 55 (3), σελ . 421-441, 2002 ( με Δ . Γκιντίδη και Α . Χαραλαμπόπουλο ).
 33. “The Linear Sampling Method for the Transmission Problem in Three – Dimensional Linear Elasticity”, Inverse Problems , 18, σελ . 547-558, 2002 ( με Δ . Γκιντίδη και Α . Χαραλαμπόπουλο ).
 34. “The Linear Sampling Method for Non-absorbing Penetrable Elastic Bodies” Inverse Problems 19 , no.3, σελ . 549—561, 2003 ( με Δ . Γκιντίδη και Α . Χαραλαμπόπουλο ).
 35. “Modified Green's Function Technique for Disjoint Bodies in Two-dimensional Linear Elasticity”, Bulletin of the Greek Mathematical Society , ( με Η . Αργυρόπουλο )
 36. “The Green's Function for the Three-Dimensional Linear Elasticity in Periodic Domains”, ( Δεκτή στο Bulletin of the Greek Mathematical Society ), ( με Κ . Ανεστόπουλο , Η . Αργυρόπουλο και Δ . Γκιντίδη ).

Πλήρες Βιογραφικό (English C.V.)