Αξιολόγηση

Προγραμματιστικές Ασκήσεις: 12.5 μονάδες [Άσκηση 2] Ημερομηνία παράδοσης: 7/4/2014

Εξέταση στο Εργαστήριο: 12.5 μονάδες

Τελική Εξέταση: 75 μονάδες

Εργαστήρια

Δευτέρα 13:00-14:30 (Α - Καγ)

Τρίτη 15:00 - 16:30 (Καλ - Μανδ)

Τρίτη 16:30 - 18:00 (Μαρ - Παπαστ)

Παρασκευή 13:30 - 15:00 (Πεπ - Ω)

Υλικό του Μαθήματος

Εργαστηριακές Ασκήσεις: [Εισαγωγικό Εργαστήριο] [1] [2] [3] [4]

Λύσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων: [Εισαγωγικό Εργαστήριο] [1] [2] [3] [4]

Θεωρία Εργαστηρίου: [Εισαγωγικό Εργαστήριο] [1] [2] [3] [4]

Κώδικας: [1] [2] [3] [4]

Συμπληρωματικές Ασκήσεις: [1]

Τρέχουσα Κατάσταση Εργαστηρίων

Δευτέρα 17/2/2014

Άσκηση 4

Τρίτη 18/2/2014

Άσκηση 4

Παρασκευή 21/2/2014

Άσκηση 4

Παρατηρήσεις

Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να κάνει μία απουσία.

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 10.30-12.30

Τρίτη 13.00-15.00

Τετάρτη 11.00-13.00

Παρασκευή 11.30-13.30

Ανακοινώσεις

 • Η προφορική εξέταση της 1ης Προγραμματιστικής Άσκησης Αρ. Ανάλυσης Ι θα γίνει την Παρασκευή 28/2/2014 στις 13.30 στην αίθουσα Ε01 (ισόγειο κτιρίου Ε).

 • Η δεύτερη προγραμαμτιστική άσκηση είναι διαθέσιμη εδώ. Η τελική ημερομηνία παράδοσης είναι 7/4/2014.

 • Η γραπτή εξέταση του εργαστηρίου αριθμητικής ανάλυσης Ι θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο του κτιρίου Ε τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

  Δευτέρα 24/2, ώρα 13.00 - 14.30: Α - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Δευτέρα 24/2, ώρα 14.45 - 16.15: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΑΤΣ

  Τρίτη 25/2, ώρα 15.00 - 16.30: ΜΗΤΣ - ΠΕΤΡ

  Τρίτη 25/2, ώρα  16.30 - 18.00: ΠΙΕP - Ψ

 • Η πρώτη προγραμαμτιστική άσκηση είναι διαθέσιμη εδώ. Η τελική ημερομηνία παράδοσης είναι 14/2/2014.

 • Τα εργαστήρια αριθμητικής ανάλυσης του 3ου εξαμήνου ΣΕΜΦΕ που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη 7/1/2014 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω της προγραμματισμένης συμμετοχής της κ. Αργυρίου σε συνέδριο στο εξωτερικό. Κάθε επόμενο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Η αναπλήρωση αυτού του εργαστηρίου και κάθε άλλου που ίσως χαθεί στο μέλλον θα ανακοινωθεί στο τέλος του εξαμήνου.

 • Το εργαστήριο της Παρασκευής 20/12/2013 αναβάλλεται.