Κοντοκώστας Δημήτριος (Kodokostas Dimitrios)

Κοντοκώστας Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας Μαθηματικών

τηλ.: 210-772 1772, email: dkodokostas(at)math.ntua.gr, dkodokos(at)central.ntua.gr
ΣΕΜΦΕ, κτίριο Ε, γραφείο 303, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

         Βιογραφικό

Σημειώσεις (υπό συνεχή αναμόρφωση και διόρθωση) για τα μαθήματα Γεωμετρίας του Ε.Μ.Π.:
         διαφορική γεωμετρία_ χειρόγραφες σημειώσεις
         διαφορική γεωμετρία_ ηλεκτρονικές σημειώσεις διαφορικής γεωμετρίας
         γεωμετρίες_ σημειώσεις

Φοιτητικές εργασίες:
         καρανικόλας_ καμπύλες χωροπλήρωσης
         καρκαλάκης_ γεωμετρίες cayley-klein του επιπέδου
         λύγδας_ διαχωρισμοί heegaard και χειρουργική dehn σε 3-πολλαπλότητες
         ευθυμίου_ ταξινόμιση συμπαγών επιφανειών με βάση την απόδειξη του conway και χρωματισμοί χαρτών
         μπραζιτίκος_ τετραγωνικές μορφές και εφαρμογές τους
         φήκας_ δύο τοπολογικές ομορφιές, το θεώρημα borsuk-ulam και το θεώρημα του σάντουιτς
         χρυσοστομίδου_ το μοντέλο poincare του υπερβολικού επιπέδου
        

Σύνδεσμοι:
         Τα μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο (το Ευπαλίνειο όρυγμα)