Κοντοκώστας Δημήτριος (Kodokostas Dimitrios)

Κοντοκώστας Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας Μαθηματικών

τηλ.: 210-772 1772, email: dkodokostas(at)math.ntua.gr, dkodokos(at)central.ntua.gr
ΣΕΜΦΕ, κτίριο Ε, γραφείο 303, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Σημειώσεις (υπό συνεχή αναμόρφωση και διόρθωση) για τα μαθήματα Γεωμετρίας του Ε.Μ.Π.:
         διαφορική γεωμετρία [θεωρία]
         κωνικές τομές
         παραστατική 2 επιπέδων
         παραστατική ενός επιπέδου
         προοπτική-ομολογία
         στερεομετρία

Φοιτητικές εργασίες:
         (2017_10_08) [σφήκας] δύο τοπολογικές ομορφιές, το θεώρημα borsuk-ulam και ham sandwich
         (2017_03_20) [χρυσοστομίδου] το μοντέλο poincare του υπερβολικού επιπέδου
        

Σύνδεσμοι:
         Τα μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο (το Ευπαλίνειο όρυγμα)