Κοντοκώστας Δημήτριος (Kodokostas Dimitrios)

Κοντοκώστας Δημήτρης
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας Μαθηματικών

τηλ.: 210-772 1772, email: dkodokostas(at)math.ntua.gr, dkodokostas(at)central.ntua.gr
ΣΕΜΦΕ, κτίριο Ε, γραφείο 303, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
ώρες γραφείου: Δευτέρα 15:00-17:00 (ελέγξτε αν ισχύουν επικοινωνώντας)

Σημειώσεις (υπό συνεχή αναμόρφωση και διόρθωση) για τα μαθήματα Παραστατική Γεωμετρία, Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία, Προβολική Γεωμετρία, Γεωμετρικές Τεχνικές Σχεδίασης:
         στερεομετρία
         παραστατική ενός επιπέδου
         παραστατική 2 επιπέδων
         προοπτική-ομολογία
         προβολική γεωμετρία (Μαρκάτης)
         κωνικές τομές
         κωνικές (δυναμική κατασκευή)

Θέματα για φοιτητικές εργασίες (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε):
(Διπλωματική Πολ. Μηχ., Τοπ. Μηχ.) Επιλεγμένα μηχανικά όργανα μέτρησης πριν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η μαθηματική τους βάση.
(Διπλωματική ΣΕΜΦΕ) Γεωμετρία του Γαλιλαίου.
(Μεταπτυχιακό) Επίπεδες και σφαιρικές πλακοστρώσεις.

Σύνδεσμοι:
Τα μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο (το Ευπαλίνειο όρυγμα)