ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ MATHEMATICA

        To notebook  αυτό ... 9;ιχης περίπτωσης . 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΔΕ - ΤΡΟΧΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ DSolve (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ MATHEMATICA)

ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΔΕ - ΤΡΟΧΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ NDSolve (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ MATHEMATICA)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ OMOΓΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ x'=Ax ME A 2Χ2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΤAΘΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (0,0) ΕΙΝΑΙ ΣΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (0,0) ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΒΟΣ


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (0,0) ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΣΗΜΕΙΟ


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (0,0) ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΟ


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (0,0) ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΕΣΗ ΤΡΟΧΙΩΝ