ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΚΟΛΕΤΣΟΥ

John Coletsos

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ΑΘΗΝΑ, 1959
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ΕΓΓΑΜΟΣ (2 ΠΑΙΔΙΑ)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:  ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:
  MASTER στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στον ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).