Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Ιωάννης Κολέτσος  -  J. Coletsos
Επίκουρος Καθηγητής