Φωτογραφία


Σύνδεσμοι
Προσωπική Σελίδα
Τομέας Μαθηματικών
Σελίδες Μαθηματικών
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.
My NTUA
Ε.Μ.Π.Ιωάννης Κολέτσος, Επίκουρος Καθηγητής
Κτίριο Ε, Γραφείο 207
τηλ.(210)7721642
email:coletsos@central.ntua.gr

Σπουδές
1ο Πτυχίο: Μαθηματικού Πανεπιστήμιο Αθηνών
Master: Πληροφορική και Επιχειριασιακή Έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδακτορικό: Βέλτιστος Έλεγχος Μη Γραμμικών Παραβολικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση, Ε.Μ.Π.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1. Βέλτιστος Έλεγχος
2. Βελτιστοποίηση
3. Αριθμητική Ανάλυση

Ανακοινώσεις
15/04/03: ...
07/04/03: ...

Για Σπουδαστές
ΠΡΟΠΤΥΧΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.
Αριθμ. Ανάλυση 1
Αριθμ. Ανάλυση 2
2. Σ.Η.Μ.Μ.Υ.
Βελτιστοποίηση
Αριθμ. Ανάλυση
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
Θέμα 1
Θέμα 2
Θέμα 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Βέλτιστος Έλεγχος
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία


Τελευταία Ενημέρωση: 06/05/2003