ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ KAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ο ισομορφισμός Curry-Howard

Μεταπτυχιακό μάθημα (Λ04Α, Λογική και Πληροφορική Ι)
Χειμερινό Εξάμηνο 2004-2005

Περιεχόμενα

Ωράριο, Πληροφορίες

Θα γίνονται δύο διαλέξεις των δύο ωρών κάθε εβδομάδα:
Δευτέρα 12:30-14:30, αίθ. Α203, κτήριο Α, Γεν. Εδρες, ΕΜΠ
Τετάρτη 12:00-14:00, αίθ. 1.1.29, κτήριο Ηλεκτρολόγων, ΕΜΠ

Συνολική διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες. Εναρξη του μαθήματος: Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2004
Πληροφορίες:
Κολέτσος Γιώργος, e-mail: koletsos AT math DOT ntua DOT gr
Σταυρινός Γιώργος, e-mail: g.stavrinos AT math DOT ntua DOT gr
και στην ιστοσελίδα: http://www.math.ntua.gr/logic/proofgrams

Αναφορές